History of heritage

Gullsmedslekten Reimers har sin opprinnelse fra Stralsund i Tyskland, og familiens stamfar kom til Bergen i ca. 1630. Jan Reimers og hans etterkommere, var blant de mest dominerende blant Bergensgullsmedene, og ble omtalt som Reimers-dynastiet. Alle var i ulike perioder, Oldermenn i Bergens Gullsmedlaug – Norges eldste laug.
De sto for faglig dyktighet og en rik, sammensatt produksjon, inspirert av alle barokkens stilarter. De satte sitt preg på gullsmedhåndverket i Bergen gjennom tre generasjoner.
Mange av deres arbeider er bevart, og finnes både på museer og i privat eie.
Marianne C. Reimers

Håndlagde smykker

Design av nye smykker, eller redesign og gjenbruk av de gamle

Utsalg/Utstilt

Eget verksted, Oslo   1992 –

Works Gallery, New York   1992 – 1994

Works Gallery, New York   2015 –